Sinusuportahan ba ninyo ang pag-aaral ng dalawang lengwahe?

Tim Boyle/Getty Images

Inimbistigahan ni Deepa Fernandez, isang experto sa pag-aalaga ng mga bata mula sa KPCC, kung paano nakakaapekto ang pag-aaral ng dalawang lengwahe sa paglago ng utak ng mga bata mula edad 0 hanggang 5. Anu-ano po ang inyong dahilan kung bakit ninyo pinag-aral ng iba’t ibang lengwahe – o pawang Ingles lamang – ang inyong anak?

Binabasa po namin ang lahat ng inyong mga sagot upang makatulong sa aming pagbabalita dito sa KPCC. Kompidensyal ang lahat ng inyong mga sagot. Kung ito’y nais ninyong ibahagi sa publiko, i-click ang ‘Yes’ sa baba ng survey.